Vi kommer att bo på Slow Down Lanta i Koh Lanta
Länk till Slow Down Lanta
Villa 6 är våran och barnen kommer att gå i Svensk skola
Hela hösten från 18 aug till 22 dec kommer vi att njuta!!